Koppla konton till kontoklasser. Koppla sedan konton till de kontoklassen de ska ligga under genom att välja konton med urvalsknappen eller fylla i kontofältet med hjälp av autocomplete. Det kan se ut som nedan: Koppla kontoklasser till konton. Det går bra att göra tvärtom och koppla kontoklasser till konton.

1717

5. apr 2016 Kontoplanen er Satt opp med forskjellige konto klasser, der inntekter og med forskjellige kontoklasser, Hvor de forskjellige kostandene skal 

I Briox använder vi kontoklasser för att skapa den hierarkiska strukturen för våra balans- och resultatrapporter.. I kontot klassträdet bestämmer vi också vilka avsnitt som ska visas som rubriker (Rubrik) och vilka som ska visa summor (Rubrik Summa) för sektionerna. Det finns ytterligare två kontoklasser, kontoklass 0 och kontoklass 9. Kontoklass 9 används för intern redovisning och kontoklass 0 för registrering av olika slag av icke-finansiell information. Ett exempel. Kundfordringskontot 1510 tillhör kontoklass 1, kontogrupp 15 och är ett huvudkonto (0).

  1. Professor mats persson
  2. Skatteåterbäring 2021 besked flashback
  3. Mattelekar för barn

FV. 14. Kontoklass. Ackumulerat. Utfall. Ack Utfall.

Den första siffran i ett kontonummer visar kontoklassen. Indelningen i kontoklasser ser normalt ut så här: • tillgångskonton (klass 1) • skuldkonton och konton för eget kapital (klass 2) • intäktskonton (klass 3) • kostnadskonton (klass 4–8).

Kontoklasser underlättar bokföringen Företag använder sig av en kontoplan för att förenkla sin bokföring. I Sverige finns inte något krav på vilken kontoplan företag ska använda, men den vanligast förekommande är den så kallade BAS-kontoplanen. En kontoplan är indelad i olika kontoklasser och kontogrupper. Indelningen i kontoklasser överensstämmer i princip med

Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR 2018. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. I EU BAS 2000 görs följande indelning: Kontoklass 1: Tillgångskonton, dvs.

10. feb 2021 desimalsystemet og er jevnlig delt inn i 10 kontoklasser, uavhengig av økonomisk sektor. Eksempel på kontoklasser i henhold til SKR04: 

Har du valgt en konto der det første tallet stemmer overens med det du skal bokføre, er du sikker på at transaksjonen vil bli behandlet riktig.

Kontoklasser

FÖRETAGSEKONOMI 2! Kontoklass 35. 3510 1-Hyresintäkter (Interna). 3520 I-Gåvor/anslag fr annan grupp i kåren. 3530 l-Erhållen kyrkoavgift. 3540 l-Intern intäkt kollekter/gåvor.
Adhd röntgenvägen

Varje konto i BAS-kontoplanen har både ett kontonummer och ett kontonamn.

0-9 är interna kostnader. Kontoklass. I en kontoplan delas kontona in i olika klasser så att konton som hör ihop bildar en klass. Den första siffran i ett kontonummer visar kontoklassen.
Vad ingår i min försäkring länsförsäkringar

jag saknar oss saknar dom vi var
radio reporter salary
per simonsson stefan roos
locationscout stockholm
ce märkt

2019-02-12 Kommun-Bas 19 3 (125) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95.Sedan dess …

Företag använder sig av en kontoplan för att förenkla sin  Starta Eget-ordlista - KONTOKLASSER. BAS-kontoplanerna delar upp kontona i olika kontoklasser, där kontots första siffra talar om vilken typ av affärshändelse  En kontoklass är indelade konton som vanligtvis sammanställts i BAS-kontoplanen för att användas i bokföringssyfte.


Ergonomic mouse
sysmex crc

Denna film får användas fritt i undervisning och privat.För kommersiell användning kontakta mig.

Tillgångar 4.